vahtimestarit

 

VAHTIMESTAREIDEN VAALITYÖHÖN MUUTOS.( Alla oleva teksti kaupungin yhteistoimintaryhmän pöytäkirjasta)

Työjärjestelykäytänteiden muutos vaalien vahtimestaritehtävissä Tampereen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vahtimestarihenkilöstöä on toiminut vapaaehtoisuuteen perustuen keskusvaalilautakunnan palkkalistoilla vaaleissa ns. vaalivahtimestaritehtävissä.

Ko. tehtävien korvaus käytänteitä alettiin tarkastella henkilöstöltä tulleen neuvottelupyynnön vuoksi ja tässä yhteydessä havaittiin, että työaikajärjestelyjä on aiheellista muuttaa työsuojelullista syistä. Tehtävät ovat jatkossa tarkoituksenmukaista organisoida perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toimesta siten, että voidaan valvoa ja seurata henkilöstön työaikakertymiä kokonaisvaltaisemmin perustehtävään ja vaaleihin käytettävän työajan osalta. Vapaaehtoisuuteen perustuvassa järjestelyssä työpäivät ovat muodostuneet varsinaisen vaalipäivän osalta ylipitkiksi ja tällaista järjestelyä ei ole mahdollista enää jatkaa. Työnantajan suunnitelmana on jatkossa järjestää tehtävät työvuoro suunnittelun puitteissa ja tarvittaessa varallaoloa hyödyntäen. Kullekin vaalipaikalle nimetään vastuuvahtimestari, jolle maksetaan tästä vastuutehtävästä peruspalkan ja työaikakorvausten lisäksi erillinen kiinteä korvaus kertapalkkiolla 150 euroa. Vahtimestarihenkilöstön lisäksi vaalipäivinä hyödynnetään iltakäytönvalvojien resurssia. Vastuuvahtimestarin vastuulla on muun vaalipaikoilla työskentelevän ja tiloista vastaavan henkilöstön riittävä opastus ja perehdytys. Vastuuvahtimestari on tarvittaessa vaalipäivänä varallaolossa työvuoronsa päätyttyä ja opastaa muuta vaalipaikalla työskentelevää henkilöä tarvittaessa puhelimitse tai saapumalla paikalle tarvittaessa puolen tunnin kuluessa hälytyksen saamisesta.

Varallaolo  korvauksen suuruus on 30 % korottamattomasta tuntipalkasta. Kertapalkkion määrässä on huomioitu aiempi korvauskäytänne ja arvio suunnitellun muutoksen vaikutuksesta korvaus tasoon. Korvaus taso pyritään säilyttämään entisen tasoisena. Muutoksen ensisijainen syy ja tarve on työaikajärjestelyjen saattaminen asianmukaisiksi.

Muutos 1.1.2024 alkaen